(via kisseszti)


(via autumnfever)


(via medvefasz)


hoodoothatvoodoo:

Mornin’

hoodoothatvoodoo:

Mornin’


(via medvefasz)


sfmoma:

katelynnmills:

Today I’m deep alizarin

Gorgeous! What color are you today?

sfmoma:

katelynnmills:

Today I’m deep alizarin

Gorgeous! What color are you today?(via kisseszti)


Language is a thing that seduced me. Language is a thing that perverted me. Language is a thing that formed me. Language is a thing that deformed me.

americanapparel:

Nikki in the Flamingo Print Pencil Pant, Spring 2014.

americanapparel:

Nikki in the Flamingo Print Pencil Pant, Spring 2014.

(via amaurote)